مدیر آموزش سازمان سرپرست آموزش سازمان " آقای سید مصطفی محتشمیان"
۱۳۹۷ يکشنبه ۱ مهر - تعداد بازدید: 12623 بار

شرح وظایف :

1- اداره و هدایت امور آموزشهای توجیهی ، بدو و ضمن خدمت ، ( عمومی و تخصصی ) پرسنل شاغل بر اساس سیاست های سازمان و موارد ابلاغی از سوی مدیر عامل  .

2- انجام اقدامات لازم به منظور نیازسنجی آموزشی و تدوین برنامه های آموزش پرسنل سازمان بر اساس شرایط احراز .

3- تهیه ، تنظیم و ارائه مطالب آموزشی در زمینه های مختلف کاری و نظارت بر توزیع آن بین پرسنل سازمان با  هدف ارتقاء آگاهیهای شغلی.

4- همکاری و هماهنگی با نهادهای سیاستگزار و مجری آموزشهای حین خدمت و یا مراکز آموزشگاههای دولتی و عمومی در راستای اهداف سازمان .

5- انجام پی گیریهای لازم جهت تهیه مدارک و گواهی قانونی و معتبر پس از پایان دوره های آموزشی و ابلاغ موارد به پرسنل آموزش دیده بهمراه درج در سوابق پرسنلی .

6- نظارت بر دوره های آموزشی طراحی شده و ارزشیابی دوره ها به منظور تعیین نقایص و کاستیها و راهکارهای بهبود و ارتقاء کیفی آموزشهای ارائه شده .

7- بررسی  دوره های آموزشی برگزار شده با هدف ارتقاء سطح کمی و کیفی و بهبود اثر بخشی آنها .

8- نظارت بر انعقاد قراردادهای آموزشی فی مابین سازمان با نهادهای مجری آموزش و  اجرای صحیح و به موقع آنها .

        9-  نظارت بر فعالیتها و برنامه های عملیاتی  سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی جهت ارتقاء سطح آموزش و مهارت کادر مربوطه

10-  برگزاری دوره های آموزشی نیمه حرفه ای و حرفه ای برای کارکنان ادارات ، سازمانها ، موسسات ، مراکز آموزشی ، کارگاههای صنعتی ، کارخانجات و صنوف در سطح شهرستان

11- برنامه ریزی مدون جهت برگزاری کلاسهای آموزشی کوتاه مدت مقدماتی برای عموم مردم
 ( آموزشهای برون سازمانی نه تنها باعث ارتقاء فرهنگ ایمنی در جامعه می گردد بلکه بطور غیرمستقیم در کاهش ، تعداد و وسعت حوادث و آتش سوزیها ی احتمالی و خسارات ناشی از آنها نیز موثر واقع میشود .

         12- برنامه ریزی ،  هدایت و اداره آموزش به افراد علاقمند و فعال ( داوطلب ) بمنظور کمک به حوزه عملیات از طریق آموزش آتش نشان داوطلب

13- برقراری ارتباط با اداره آموزش سازمانهای آتش نشانی در سطح استان جهت تبادل نظر و استفاده از تجارب یکدیگر در راستای ارتقاء سطح فرهنگ ایمنی در جامعه 

14-  تهیه گزارش از فعالیت های انجام شده به مسئول مافوق .

15-  انجام سایر وظایفی که از سوی مقامات مافوق ارجاع میگردد . 

 

 


برچسب ها:
ارسال به شبکه های اجتماعی:
تصاویر مرتبط
کاشان خیابان غیاث الدین جمشید کاشانی-کدپستی 8717686443
کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کاشان می باشد.