مسئول تربیت بدنی مسئول تربیت بدنی " جناب آقای محمدجواد شجریان "
۱۳۹۴ چهارشنبه ۱ مهر - تعداد بازدید: 5176 بار

شرح وظایف مسئول تربیت بدنی:


1.       تحقیق و بررسی درزمینه نیازهای ورزشی، كمبود اماكن ورزشی، همچنین پیگیری رفع نیاز اماكن مذكور و ایستگاه هااز نظر تجهیزات ورزشی، نظارت برچگونگی بكارگیری مجموعه های ورزشی و تجهیزات آنان.

2.       برنامه ریزی و درخواست بودجه جهت به اجراء درآوردن برنامه های اجرایی گروه ها وتیم های ورزشی، برگزاری مسابقات و غیره.

3.       ارائه راهكار و نظارت بر فعالیت های مربوط به توسعه و تعمیم ورزش همگانی و تفریحات سالم سازمان.

4.       برنامه ریزی، پیگیری اجرای آموزش علمی و عملی آمادگی جسمانی به پرسنل بخصوص كادرعملیاتی سازمان

5.       پیگیری برگزاری جلسات شورای ورزشی سازمان، به اجراء گذاشتن مصوبات شورای مذكورو ابلاغیه های ارسالی از سوی سازمان.

6.       برنامه ریزی وبرگزای آزمونهای ورزشی ورودی سازمان.

7.       برنامه ریزی و اجرای تقویم ورزشی سازمان، شركت در المپیادهای ورزشی آتش نشانی كشور.

8.       برنامه ریزی، ارائه خدمات ورزشی به پرسنل و خانواده های محترم آنان.

9.       برنامه ریزی و نظارت برفعالیت های اماكن ورزشی(مجموعه استخر، سالن)

10.   برگزاری آزمونهای آمادگی جسمانی 6 ماهه و ارتقاء پست پرسنل جهت افزایش و اندازه گیری سطح آمادگی جسمانس و بدنی.

11.   انتخاب وگزینش بهترین ورزشكاران سازمان جهت اعزام به مسابقات داخل وخارج كشور.

12.   برگزاری مراسم تجلیل ازقهرمانان، اعطای جوایز و احكام قهرمانی مسابقات.

برچسب ها:
ارسال به شبکه های اجتماعی:
تصاویر مرتبط
کاشان خیابان غیاث الدین جمشید کاشانی-کدپستی 8717686443
کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کاشان می باشد.