اهداف سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی دراجرای ماده 84 قانون شهرداری ها، اساسنامه (( سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان)) مشتمل بر 4 فصل و 36 ماده و 29 تبصره و 90 بند درتاریخ 29/6/74 به امضای وزیرکشور وقت (آقای علیمحمد بشارتی) رسید. در ماده دوم اساسنامه سازمان آتش نشانی کاشان هدف ازتشکیل این سازمان بشرح زیر اعلام شده است:
۱۳۹۴ چهارشنبه ۱ مهر - تعداد بازدید: 7345 بار

  

دراجرای ماده 84 قانون شهرداری ها، اساسنامه (( سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان)) مشتمل بر 4 فصل و 36 ماده و 29 تبصره و 90 بند درتاریخ 29/6/74 به امضای وزیرکشور وقت (آقای علیمحمد بشارتی) رسید.

در ماده دوم اساسنامه سازمان آتش نشانی کاشان هدف ازتشکیل این سازمان بشرح زیر اعلام شده است:

-1نجات جان انسانها، مهار و اطفاء حریق وحفاظت ازثروت های ملی درمقابل آتش سوزی و عوارض و سوانح ناشی از آن.

-2برنامه ریزی وتعیین خط مشی درامورمربوط به آتش نشانی و خدمات ایمنی.

-3آموزش های لازم درامور آتش نشانی و خدمات ایمنی درسطوح مختلف سازمان برای کارکنان وافراد خارج از سازمان طی برنامه های زمان بندی شده.

-4ایجاد و توسعه ایستگاه های مورد نیاز، بهره برداری ازآنها.

-5نظارت برعملیات موسسات، شرکتهای دولتی و خصوصی سرویس دهنده امورآتش نشانی و خدمات ایمنی.

-6انجام ترتیبات لازم جهت مقابله وتمهیدات لازم جهت کاهش آثارسوء ناشی ازحوادث وسوانح طبیعی و غیرطبیعی.

-7نظارت و کنترل برتحقق شرایط ایمنی ساختمان ها و استانداردهای تجهیزاتی ساختمان ها درمقابل سوانح گوناگون)زلزله، آتش سوزی، برق گرفتگی، سیل، بمباران های شیمیائی، اتمی و( ...

برچسب ها:
ارسال به شبکه های اجتماعی:
تصاویر مرتبط
کاشان خیابان غیاث الدین جمشید کاشانی-کدپستی 8717686443
کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کاشان می باشد.