معاونت عملیات - آموزش و پیشگیری معاونت عملیات - آموزش و پیشگیری " جناب آقای محمد توکلی "
۱۳۹۴ جمعه ۱ آبان - تعداد بازدید: 10071 بار

 شرح وظایف :

1- اداره و هدایت امور آموزشهای توجیهی ، بدو و ضمن خدمت ، ( عمومی و تخصصی ) پرسنل شاغل بر اساس سیاست های سازمان و موارد ابلاغی از سوی مدیر عامل  .

2- انجام اقدامات لازم به منظور نیازسنجی آموزشی و تدوین برنامه های آموزش پرسنل سازمان بر اساس شرایط احراز.

3- تهیه ، تنظیم و ارائه مطالب آموزشی در زمینه های مختلف کاری و نظارت بر توزیع آن بین پرسنل سازمان با  هدف ارتقاء آگاهیهای شغلی.

4- همکاری و هماهنگی با نهادهای سیاستگزار و مجری آموزشهای حین خدمت و یا مراکز آموزشگاههای دولتی و عمومی در راستای اهداف سازمان .

5- انجام پی گیریهای لازم جهت تهیه مدارک و گواهی قانونی و معتبر پس از پایان دوره های آموزشی و ابلاغ موارد به پرسنل آموزش دیده بهمراه درج در سوابق پرسنلی .

6- نظارت بر دوره های آموزشی طراحی شده و ارزشیابی دوره ها به منظور تعیین نقایص و کاستیها و راهکارهای بهبود و ارتقاء کیفی آموزشهای ارائه شده .

7- بررسی  دوره های آموزشی برگزار شده با هدف ارتقاء سطح کمی و کیفی و بهبود اثر بخشی آنها .

8- نظارت بر انعقاد قراردادهای آموزشی فی مابین سازمان با نهادهای مجری آموزش و  اجرای صحیح و به موقع آنها .

 9-نظارت بر فعالیتها و برنامه های عملیاتی  سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی جهت ارتقاء سطح آموزش و مهارت کادر مربوطه

10 برنامه ریزی مدون جهت برگزاری کلاسهای آموزشی کوتاه مدت مقدماتی برای عموم مردم (آموزشهای برون سازمانی نه تنها باعث ارتقاء فرهنگ ایمنی در جامعه می گردد بلکه بطور غیرمستقیم در کاهش ، تعداد و وسعت حوادث و آتش سوزیها ی احتمالی و خسارات ناشی از آنها نیز موثر واقع میشود. (

11- برنامه ریزی ،  هدایت و اداره آموزش به افراد علاقمند و فعال ( داوطلب ) بمنظور کمک به حوزه عملیات از طریق آموزش آتش نشان داوطلب

12- برقراری ارتباط با اداره آموزش سازمانهای آتش نشانی در سطح استان جهت تبادل نظر و استفاده از تجارب یکدیگر در راستای ارتقاء سطح فرهنگ ایمنی در جامعه 

13-نظارت بر تجزیه و تحلیل علل حریقها و حوادث و ارائه امار و نمودار خسارات به مقام مافوق .

14-ارتباط با مجامع حفاظت از حریق، دانشگاهها،آمادگیها و سازمانهای آتش نشانی برای اطلاع از آخرین تازه های علمی و حرفه ای.

15-ارائه راهکارهای مناسب برای ترویج و اشاعه فرهنگ ایمنی در جامعه

16-تهیه شناسنامه ایمنی جهت صنوف مختلف ، پس از بازدید و بررسی و ارائه دستورالعمل ایمنی و صدور تائیدیه ایمنی جهت پروانه کسب یا تمدید آن

17-اعلام نظر ایمنی در مقاطع اجرایی و ساخت و ساز اولیه انواع مستحدثات .

18-اعلام نظر بر ضرورتهای تجهیزاتی ایمنی در ساختمان .

19-اعلام نظر ایمنی در مقاطع نهایی پایانکار ، امور مشاوره و آموزش ایمنی انواع مستحدثات به متقاضیان موضوعی

20-بازدید در مقاطع مختلف اجرایی مستحدثات و راهنمایی در اجرای صحیح سیستم های اطفایی و تجهیزات ایمنی مستحدثات

21-انجام خدمات مشاوره ای و ارائه دستورالعمل های ایمنی در خصوص سیستمهای ایمنی در مبحث سوم مقررات ملی ساختمان                      

22-تهیه گزارش از فعالیت های انجام شده به مدیر سازمان  .

-23تقسيم کار وتفويض اختيار به روساي واحدهاي تحت امر به منظور بهينه سازي وتسريع درانجام امور با نظارت کامل بر نحوه عملکرد آنها

  -24شناخت دقيق نيازهاي پرسنلي ،تامين منابع انساني مورد نياز در رده هاي پرسنلي مختلف
  -25
تشکيل ستاد بحران درمواقع اضطراري واعمال مديريت و ايجاد هماهنگي بين ساير عوامل مرتبط
  -26
مطالعه ،‌بررسي وشناخت عوامل خطر بالقوه وبالفعل محدوده عملياتي وارائه طرحها وبرنامه تدافعي ، پيشگيري و حفاظت ازحريق و آموزش عمومي
  -27
انجام ساير امور محوله ازطرف مافوق در حدود مقررات
 -28 
برقراي هماهنگي وارتباط مفيدوموثر با کليه واحدهاي سازمان به منظور پيشبرد اهداف
  -29
ايجاد بستر مناسب انگيزش به منظور تقويت روحيه پرسنلي با اعمال مديريت سنجش و گزينش صحيح
  -30
فراهم نمودن زمينه هاي ارتقاء‌سطح دانش تخصصي و افزايش قواي جسماني پرسنل کادر عمليات به منظور حصول آمادگي کامل جهت انجام بهينه ماموريت هاي محوله

31-مديريت حوزه معاونت عمليات و کنترل بر کليه واحدهاي تابعه بر اساس اهداف سازمان

 

 


برچسب ها:
ارسال به شبکه های اجتماعی:
تصاویر مرتبط
کاشان خیابان غیاث الدین جمشید کاشانی-کدپستی 8717686443
کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کاشان می باشد.