نوع مستندات: مناقصه
تاریخ بارگذاری/ویرایش سند: ۱۳۹۷ دوشنبه ۲۷ اسفند
تعداد بازدید سند: 230
نوع سند: مناقصه
شماره سند: 1
عنوان سند: مناقصه واگذاری انجام بخشی از خدمات پشتيباني در رسته های مشاغل و خدمات عمومی
توضیحات سند:
انجام بخشی از خدمات پشتيباني در رسته های مشاغل و خدمات عمومی در راستای تامین نیروهای مورد نیاز این سازمان
آخرین مهلت دریافت پاکات: ۱۳۹۷ چهارشنبه ۱۵ اسفند
آخرین مهلت ارسال پاکات: ۱۳۹۷ دوشنبه ۲۷ اسفند
آخرین مهلت بازگشایی پاکات: ۱۳۹۷ دوشنبه ۲۷ اسفند
دریافت فایل های مربوط به این مستند (دانلود)
ارسال به شبکه های اجتماعی:
کاشان خیابان غیاث الدین جمشید کاشانی-کدپستی 8717686443
کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کاشان می باشد.