نوع مستندات: مصوبه
تاریخ بارگذاری/ویرایش سند: ۱۳۹۸ شنبه ۲۰ مهر
تعداد بازدید سند: 137
نوع سند: مصوبه
شماره سند: 1398
عنوان سند: دفترچه بهای خدمات و عوارض آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان 1398
توضیحات سند:
1398
تاریخ تصویب: ۱۳۹۸ شنبه ۲۰ مهر
دریافت فایل های مربوط به این مستند (دانلود)
ارسال به شبکه های اجتماعی:
کاشان خیابان غیاث الدین جمشید کاشانی-کدپستی 8717686443
کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کاشان می باشد.