سرپرست سازمان آتش نشانی " محمد علی پیراسته " محمد علی پیراسته. کارشناس عمران .کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
 ۱۳۹۹ دوشنبه ۲۷ مرداد - تعداد بازدید: 19213 بار

سوابق اجرایی :

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره سازمان عمران و بهسازی شهرداری کاشان

شهردار منطقه یک شهرداری کاشان

شهردار منطقه چهار شهرداری کاشان
رئیس اداره طراحی ها شهرداری کاشان
مدیر عامل سازمان زیباسازی شهرداری کاشان
مدیر عامل سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری کاشان