معاون اصغر معماری قمصری
 ۱۳۹۸ دوشنبه ۲۳ ارديبهشت - تعداد بازدید: 22327 بار
شرح وظایف

تهیه گزارش های عملکرد دوره ای از فعالیتهای سازمان
نو آوری ، خلاقیت و طراحی فعالیتهای جدید در قلمرو وظایف سازمان
نظارت و ارزیابی فعالیتها واعمال نتایج حاصل در برنامه ها و فعالیتها آتی
طراحی وبرنامه ریزی برای ارتقای کلیه اموری که به رشد کمی و کیفی ارتباط و همدلی بین سازمان ومردم و دستگاهها و مدیران و کارکنان با یگدیگر بیانجامد
سیاستگذاری ، هدایت و نظارت بر عملکرد واحدهای تابعه سازمان
انجام مطالعات لازم به منظور طراحی الگوی ساختاری و سیستم ها و روشهای متناسب با نیازهای سازمانی
تنظیم چارت سازمانی و تدوین اهداف و شرح وظایف واحدها و سازمان تفصیلی
امکان سنجی و بررسی مستمر سازمان،سیستم ها و روش های سازمانی و استقرار برنامه مدیریت اسناد و کنترل فرم ها به منظور اصلاح و بهبود آنها
تهیه ضوابط ، دستورالعمل ها ،فرم ها و روش های مورد نیاز در کلیه زمینه ها و اصلاح و تغییر آنها در صورت لزوم
ایجاد هماهنگی لازم در فعالیت‌های آماری حوزه‌های مختلف
برنامه‌ریزی و پیگیری‌های لازم جهت ایجاد ساختار و ارتباط الکترونیکی بین بانکهای اطلاعاتی سطح سازمان
تجزیه و تحلیل سیستم های سازمانی از طریق مطالعه در ارتباطات، فعالیتها و نحوه تقسیم کار واحدهای سازمان و تنظیم وپیشنهاد بهترین روشهای انجام کار
بر نامه ریزی لازم در جهت تدوین نیازهای آموزشی، استاندارد نمودن و مدون کردن آنها با توجه به شرح شغل و وظایف شاغل برای کلیه سطوح سازمانی(نیاز سنجی آموزشی (
کنترل کلیه پروژهای سازمان
بررسی و مطالعات لازم در رابطه با توسعه ایستگاههای مورد نیاز با توجه به توسعه شهر

انجام تمهیدات لازم و بر نامه ریزی صحیح جهت کاهش آثار سوء ناشی از حوادث با بالا بردن اطلاعات و آگاهی افراد و تجهیز ایستگاههای آتش نشانی با ادوات و تجهیزات نوین امروزی و استاندارد سازی آنها به منظور به حداقل رساندن آمار حوادث ،سوانح مربوط به حریق،امداد و نجات
تهیه آمار و اطلاعات مربوط به امور انجام شده به واحدهای مختلف سازمان و انطباق آن با اهداف کلی سازمان و تهیه انحرافات از حالت استاندارد و برنامه ریزی در جهت اقدامات اصلاحی در رابطه با عملکرد سیستم و پرسنل سازمان به منظور دستیابی به اهداف سازمان .
تدوین و ارائه راهکار مناسب با توجه به اهداف سازمانی و ارائه به منظور تصویب نهایی
تعیین اهداف کلان سازمانی با توجه به بودجه، درآمد و نیازهای سازمان( بر اساس مصوبات شورا و هئیت مدیره سازمان و . . .
انجام برنامه ریزی های بلند مدت ،میان مدت و کوتاه مدت برای رسیدن به خط مشی ها و اهداف سا زمان
مطالعه ،پیشنهاد و ارائه طریق در رابطه با ارتقاء امور سازمانی ( پیشنهاد روشهای اجرایی انجام امور مختلف سازمان و مستند سازی چگونگی انجام امور سازمانی) و بهینه سازی فعالیتهای واحدهای اداری ،مالی ، عملیاتی و آموزشی  و در رابطه با منابع درآمدی ،هزینه یابی، بودجه، خرید ابزار ،وسایل و تجهیزات ، ماشین آلات .
ایجاد ارتباط و هماهنگی لازم بین بخشهای مختلف سازمان با رعایت سلسله مراتب اداری و سازمانی و حذف بروکراسی زائد اداری به منظور تسهیل امور بخشهای مختلف سازمان و جلو گیری از تداخل وظایف سازمانی