آتش سوزی پژو پارس اطفاء حریق خودرو وایمنی محل حادثه توسط تیم عملیاتی ایستگاه شماره 3 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان
 ۱۳۹۷ چهارشنبه ۵ ارديبهشت ساعت 0 و 0 دقیقه