کاهش ۲۰درصدی آتش سوزی های مراکز اداری-فرهنگی و آموزشی در ۶ماهه اول سال مدير عامل سازمان آتش نشاني وخدمات ايمني شهرداري کاشان گفت:درشش ماهه اول ۹۸ تیم های اطفاء حریق آتش تعداد۳۷۹مورد آتش سوزي را پوشش و با مهار آن به یاری هموطنان و همشهریان کاشانی شتافتند.
 ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر ساعت 0 و 0 دقیقه

کاهش ۲۰درصدی آتش سوزی های مراکز اداری-فرهنگی و آموزشی در ۶ماهه اول سال

مدير عامل سازمان آتش نشاني وخدمات ايمني شهرداري کاشان گفت:درشش ماهه اول ۹۸ تیم های اطفاء حریق آتش تعداد۳۷۹مورد آتش سوزي را پوشش و با مهار آن به یاری هموطنان و همشهریان کاشانی شتافتند.

 محمد مسعود چایچی ضمن اعلام کاهش ۵درصدی آتش سوزی های این مدت نسبت به ۶ماه اول سال ۹۷ اظهار داشت:آتش سوزی منازل مسکونی،خودرو و محل های جمع آوری ضایعات ازقابل توجه ترین موارد عملیات اطفاء حریق این سازمان در مدت مذکور مذکور بوده است.

چایچی مهمترین علل آتش سوزی های رخ داده در مدت مذکور را افروختن ناایمن آتش  و اتصالی برق اعلام کرد و افزود: کاهش۴۶درصدی آتش سوزی  موتورسیکلت، ۳۴ درصدی تصرفات تجاری، ۲۰درصدی مراکز اداری-فرهنگی و آموزشی ، از مهمترین موارد کاهش وقوع  حریق در شش ماهه گذشته از سال جاری نسبت به مدت مشابه آن در سال ۹۷بوده است.