کاهش ۳۸ ثانیه ای مدت زمان رسیدن به محل حوادث در۸ ماهه اول سال کاشان مديرعامل سازمان آتش نشاني وخدمات ايمني شهرداري کاشان گفت: درهشت ماهه اول سال۹۸ میانگین زمان رسیدن نیروهای عملیاتی به محل وقوع سوانح ۳۷ثانیه ودر آتش سوزی ها ۲۰ثانیه نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است.
 ۱۳۹۸ دوشنبه ۱۸ آذر ساعت 0 و 0 دقیقه

مديرعامل سازمان آتش نشاني وخدمات ايمني شهرداري کاشان گفت: درهشت ماهه اول سال۹۸  میانگین زمان رسیدن نیروهای عملیاتی به محل وقوع سوانح ۳۷ثانیه ودر آتش سوزی ها ۲۰ثانیه نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است.

محمدمسعودچایچی ضمن اعلام برنامه ریزیهای سازمان در راستای کاهش مدت زمان رسیدن به محل حوادث از جمله نوسازی و بهینه سازی تجهیزات، به روزرسانی نرم افزارهای ارتباطی شهروندان و تجهیزات الکترونیکی مانند جی پی اس خودروئی های عملیاتی آتش نشانی اضافه نمود: مدت زمان حوادث ۴۲۲۸۰دقیقه و حرائق ۱۸۲۳۳دقیقه بوده است .

 چایچی ضمن اعلام برگزاری ۲۶ مانور ایستگاهی ،۳مورد مشترک با سازمانهای امدادی شهرستان  و انجام ۶۴۷مورد استقرار تیم های عملیاتی آتش نشانی در جهت احتیاط از حریق و حوادث در محل های پرخطر و مراسمات شهرستان گفت :نصب و تعمیر ۱۰شیر هیدرانت آتش نشانی در این مدت کاشان را به حدنصاب استاندارد جهانی شیرهای هیدرانت نزدیک کرده است