مهار حریق انبارنگهداری پارچه و الیاف توسط آتش‌نشانان کاشانی مدیر روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان، گفت: مقارن ساعت ۹:۴۲امروز شنبه وقوع یک فقره آتش سوزی در انبار یک مغازه لحافدوزی واقع در خیابان شهید بخارائی به ستاد فرماندهی این سازمان اطلاع داده شد و متعاقب آن خودروهای اطفائیه به محل حادثه اعزام شدند.
 ۱۳۹۹ دوشنبه ۱۰ آذر ساعت 0 و 0 دقیقه

مهار حریق انبارنگهداری پارچه و الیاف توسط آتش‌نشانان کاشانی
مدیر روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان، گفت: مقارن ساعت ۹:۴۲امروز شنبه وقوع یک فقره آتش سوزی در انبار یک مغازه لحافدوزی واقع در خیابان شهید بخارائی به ستاد فرماندهی این سازمان اطلاع داده شد و متعاقب آن خودروهای اطفائیه به محل حادثه اعزام شدند.
روح الله فدائی افزود: با توجه به اهمیت حادثه تیم‌های عملیاتی از ایستگاه شماره ۴این سازمان به محل مذکور اعزام و با تلاشی موثر، موفق به مهار و اطفاء و مانع از گسترش حریق ازانبار به مغازه  به ساختمانهای تجاری و مسکونی همجوار شدند.
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گفت: علت حریق در بررسی‌های اولیه اتصالی برق در محل  تشخیص داده شد ولی علت اصلی آن توسط کارشناسان کمیته علت یابی حوادث و حرائق سازمان  بررسی و اعلام می‎شود.